Một phân tích đã khảo sát hơn 3500 bệnh nhân Thụy Điển với RA và hơn 5500 bệnh nhân có kiểm soát. Sự tập trung vào mối liên quan giữa công việc của một người và sự khởi phát của kháng thể protein ACPA (anti-citrullinated protein antibody- Anti CCP)

– RA dương tính hoặc âm tính. Họ phát hiện ra rằng trong số những người nam, những nhóm có nguy cơ là công nhân điện và điện tử, các nhà vận chuyển vật liệu, thợ xây và công nhân bê tông. Trong số phụ nữ, trợ lý y tá và người tham gia có nguy cơ cao nhất. Nhiều nghề này liên quan đến việc tiếp xúc với các chất độc hại khác (và chủ yếu là trong không khí). Các hóa chất liên quan đến công việc này có thể góp phần vào sự hình thành bệnh của RA, có thể bằng cách kích hoạt miễn dịch bẩm sinh. Điều này có thể tương tự như những gì chúng ta biết về nguy cơ gia tăng RA với bụi và chất xơ tiếp xúc từ silic.Những phát hiện này nhắc nhở chúng ta đưa ra những câu hỏi về sự phơi nhiễm môi trường khi lấy lịch sử bệnh.

Nguồn Medscape 08/2017.