Bệnh nhân viêm khớp cột sống thể trục (axSpA) có biểu hiện thang điểm hoạt tính bệnh viêm cột sống dính khớp (ASDAS) tăng nguy cơ gấp 3 hoặc cao hơn với cơ bản, trở nên vô hiệu hóa trong 3 năm tiếp theo, và nguy cơ này vẫn còn ngay cả ở những bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ức chế yếu tố hoại tử khối u (TNFis), các nhà nghiên cứu báo cáo trong một bài báo công bố trực tuyến ngày 25 tháng 11 trong Biên niên sử của bệnh thấp khớp.

Anna Molto, MD, PhD, từ Bộ Thấp khớp, Groupe Hospitalier Cochin-Saint Vincent de Paul, Paris, Pháp, và các đồng nghiệp phát hiện ra rằng ngay cả trong nước tiếp cận rộng để sinh học, kết quả axSpA tốt hơn có liên quan với giới nam, có một mức độ giáo dục cao hơn, và công nhân da trắng.

“Trong mọi trường hợp, các bác sĩ cần phải nhận thức rằng khi phải đối mặt với một bệnh nhân với axSpA sớm, phụ nữ có giáo dục không chính thức có thể có nhiều rủi ro của hoạt động bệnh dai dẳng”, các tác giả viết.

Tiến sĩ Molto nói với Medscape Medical News rằng các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này để xác định quỹ đạo của bệnh nên dễ dàng dịch được để chăm sóc lâm sàng. “Khuyến nghị hiện tại làm nổi bật tầm quan trọng của hoạt động giám sát hoạt tính bệnh trong SpA bởi báo cáo kết cục và CRP. Asdas kết hợp cả hai, và do đó là một công cụ tuyệt vời để được sử dụng trong thực hành lâm sàng,” Tiến sĩ Molto nói. Asdas cho từng bệnh nhân có thể dễ dàng xác định cách sử dụng một máy tính trực tuyến.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu cho 370 bệnh nhân trong Desir (Devenir des Spondyloarthrites Indifférenciées Récentes) nhóm các bệnh nhân đau lưng viêm để xác định quỹ đạo hoạt động bệnh trong một thời gian theo dõi trong 3 năm, cũng như cả hai đặc điểm cơ bản và điều trị và khuyết tật kết quả liên quan với mỗi quỹ đạo.

Desir là một tiềm năng, đa trung tâm, dọc nghiên cứu quan sát của bệnh nhân với axSpA sớm. Bệnh nhân có đau lưng trong hơn 3 tháng nhưng ít hơn 3 năm, và các triệu chứng gợi ý một số điểm SpA của 5 hoặc nhiều hơn trên thang điểm từ 0 đến 10. Tất cả đều được điều trị TNFi lúc ban đầu, và tất cả đã hoàn thành việc đánh giá trong các tiêu chí Hội SpondyloArthritis cho axSpA lúc ban đầu và đã có ít nhất ba giá trị asdas có sẵn trong 3 năm tiếp theo.

Phân tích điểm số asdas trong quá trình cả 3 năm tiết lộ năm quỹ đạo hoạt động của bệnh: Hoạt động bệnh vừa dai dẳng (t1; n = 134, 36,2%), bệnh không hoạt động liên tục (t2; n = 66, 17,8%), thay đổi từ rất cao hoạt động bệnh để bệnh không hoạt động (t3; n = 29, 7,8%), hoạt động bệnh dai dẳng cao (t4; n = 126, 34,1%), và hoạt động bệnh rất cao dai dẳng (t5; n = 15, 4.1%).

Dữ liệu nghiên cứu cũng bao gồm tuổi, giới tính, trình độ giáo dục, người xanh (có sức lao đông) vs người trắng (ít vận động) việc làm, tình trạng việc làm (làm việc, nghỉ ốm đau, hoặc khuyết tật làm việc lâu dài), và những ngày nghỉ ốm. phân tích hồi quy đa thức đa biến cho thấy bệnh nhân từ t4 và t5 quỹ đạo đã hơn 5-8 lần khi bị tuyên vô hiệu hóa công việc trong suốt thời gian theo dõi 3 năm so với những người trong ba nhóm khác.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng hoạt động của bệnh cao ban đầu là nhiều khả năng trở thành không hoạt động ở những bệnh nhân là nam giới, có học vấn cao hơn, và / hoặc có liên quan của khớp ngoại vi.

Các tác giả lưu ý rằng những kết quả khác nhau đã xuất hiện mặc dù tiến triển cấu trúc thường là chậm axSpA sớm.

Tiến sĩ Molto nói với Medscape Medical News rằng các nhà nghiên cứu đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng so với t1 “hoạt động bệnh vừa phải liên tục” nhóm, nhiều hơn điều trị TNFi đã được sử dụng cho bệnh nhân có t4 “hoạt động bệnh cao dai dẳng” và t5 “hoạt động bệnh rất cao dai dẳng, “cũng như những người trong t3, mà bệnh đã đi từ hoạt động rất mạnh đến hoạt động.

Tiến sĩ Molto nói: “Người ta có thể nghĩ rằng các nhóm bệnh nhân vẫn ở trong quỹ đạo hoạt tính bệnh cao là bệnh nhân đi lại khó khăn hơn để chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, Desir là một nhóm người Pháp, và ở Pháp có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Hơn nữa , tỷ lệ bệnh nhân được nhận một TNFi trong những loại bệnh cao là cao hơn khi so sánh với các loại vừa / không hoạt động. Vì vậy, điều này dẫn đến kết luận rằng các yếu tố khác bên cạnh việc tiếp cận với chăm sóc giải thích hoạt động bệnh trong axSpA. ”

Nortin M. Hadler, MD, giáo sư danh dự của y học và vi sinh học / miễn dịch học, Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill, người không tham gia vào cuộc nghiên cứu, nói với Medscape Medical News rằng sự thống nhất giữa các mô hình thống kê và trực giác lâm sàng, kinh nghiệm, và sự điều chỉnh là yên tâm.

“Bác sĩ có kinh nghiệm đều biết rằng những bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng, cao cấp là bệnh nặng hơn (một sự lặp thừa) và nhiều khả năng thỏa hiệp chức năng tại nơi làm việc và ở nhà. Những mô hình này cung cấp rất ít cho việc chăm sóc bệnh nhân. Có thể chúng có thể được sử dụng trong việc thiết kế các thử nghiệm lâm sàng, “Tiến sĩ Hadler, người là thành viên của Hiệp hội viêm khớp cột sống của ban cố vấn y tế châu Mỹ.

Ông nói thêm, “Đây là những nhà điều tra lâm sàng rất được tôn trọng, người nhận thức được những hạn chế của phân tích này. Khi họ thảo luận, phân tích của họ không cho phép họ để phân tích các biến số chủ / biến số tâm lý đã đóng góp để đo hoạt tính bệnh. Nó có thể là quỹ đạo phản ánh sự khác biệt trong mức độ mà đối phó được thỏa hiệp. ” Các tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Hadler đã tiết lộ không có liên hệ tài chính có liên quan. Ann Rheum Dis. Công bố trực tuyến ngày 25 tháng 11, 2016. (bản tóm tắt)